Svátek má Leoš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Centrum pro dvojčata přednášelo mezi poslanci

mezinarodni-konference-o-zivote-s-dvojcatyPrestižního ocenění své práce se dočkalo olomoucké Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty. Představitelé centra byli totiž pozváni, aby přednášeli na mezinárodní konferenci na téma Život s dvojčaty. Tento ojedinělý kongres se konal v listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Za tým olomouckého Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty se konference zúčastnila ředitelka Zuzana Staroštíková. „Možnost přednášet na tak důležité mezinárodní akci vnímám jako velmi významný krok pro další činnost a profesionalizaci olomouckého centra,“ shrnula Zuzana Staroštíková.

Klub dvojčat v Olomouci má dlouhou tradici a důležitou pozici v rámci Moravy i celé ČR. Už v roce 1995 v Olomouci vznikl Klub dvojčat a vícerčat jako vůbec první na Moravě a po pražském klubu jako druhý v ČR, a to díky šikovným maminkám dvojčat, které cítily potřebu pravidelně se scházet. Se stále vyšší porodností dvojčat roste i zájem o profesionální a dostupné poradenství. Nabídka aktivit a služeb Centra pro rodiny s dvojčaty se tak rozšiřuje stejně jako počet spokojených klientů.

Také díky podpoře ze strany města Olomouce otevřelo v roce 2012 Centrum pro rodiny s vícerčaty poradnu, která jako jediná svého druhu v ČR nabízí odborné poradenství - psychologické, sociálně-právní, laktační, a například i profesní poradenství pro rodiče při návratu na trh práce. „Mezi klienty Centra patří nejen stávající a nastávající rodiny s vícerčaty, ale i dospělá dvojčata například v těžké situaci úmrtí jednoho sourozence. Obracejí se na nás i studenti vysokých škol různých oborů, kterým vedeme diplomové práce s tématikou vícerčat. Pomáháme i odborníkům, kteří s touto cílovou skupinou pracují a potřebují přiblížit právě specifika vícerčat. Jedná se například o umístění dvojčat do náhradní rodinné péče, problematiku předčasně narozených vícerčat nebo metody práce s dvojčaty ve školce a ve škole, kde se vyskytují opravdu již v každé třídě,“ doplňuje Staroštíková.

Olomoucké centrum má za roky fungování vybudované pevné místo v sociálních službách. „Stále častěji jsme zváni na konference, semináře a diskuse a jsme rádi, že můžeme předávat zkušenosti a znalosti o takto specifické a čím dál početnější skupině rodin s vícerčaty. Věříme, že i nadále budou služby a aktivity olomouckého Centra pro rodiny s vícerčaty podporovány ze strany města Olomouce. Naše město se tak může prezentovat na celostátní i mezinárodní úrovni,“ shrnuje Staroštíková.

 

www.dvojcata.net