Svátek má Vratislav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku - Amélie, o.s.

amelieProjekt psychosociální pomoci připravovala od podzimu 2005 Pavla Tichá, v té době 36 letá invalidní důchodkyně po první onkologické léčbě s mnohaletou praxí v projektovém řízení a marketingové komunikaci. Byla si jistá, že je nutné v systému péče o onkologicky nemocné řadu věcí změnit. Vstoupila jako dobrovolnice na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky 1. LF UK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Poháněná touhou „polidštit“ systém péče o onkologicky nemocné, se pustila do budování organizace, jejíž vize se dodnes v podstatě nezměnila.

Na jaře 2006 do projektu vstoupila jako odborný garant MUDr. Henrieta Tondlová, která se věnuje psycho-onkologické problematice již od osmdesátých let minulého století. „Program Amelie“, jak se první projekt jmenovat, si vytyčil za cíl rozvíjet odbornou psycho-sociální pomoc onkologicky a jinak nemocným a jejich blízkým se začali nabalovat další „dobrovolní odborníci“ na nejrůznější oblasti. Většina z nich v Amelii dosud působí, nyní již profesionálně. Občanské sdružení Amelie bylo zaregistrováno 22. prosince 2006.

Poslání:
Amelie pomáhá žít život s rakovinou tím, že nabízí:
1. psychosociální podporu pro osoby s onkologickým onemocněním a jejich blízké
2. osvětu v psychoonkologické a psychosociální oblasti

Základní hodnoty organizace Amelie: radost a krása, respekt, naděje a tvořivost

Principy práce organizace Amelie: podporovat, doprovázet, vracet do života, respektovat jedinečnost, seznamovat, informovat a propojovat

Vize Amelie: Amelie otevírá prostor pro to, aby rakovina byla vnímána jako součást života.

Více na: http://www.amelie-os.cz