Svátek má Bořek
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Přednáška přiblíží zapomenutého barokního skladatele

canonVědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Vlastivědnou společností Žerotín z Dřevohostic pořádá v úterý 14. dubna od 17 hod. přednášku s názvem Zapomenutý barokní skladatel - kantor Josef Schreier. Přednášet bude předseda společnosti Mgr. Zdeněk Smiřický.

Kantor a významný hudební skladatel období baroka Josef Schreier se narodil 2. ledna 1718 v Dřevohosticích u Přerova. Po studiích působil jako učitel a regenschori v Bílovicích u Uherského Hradiště.

 

V roce 1740 se zde oženil s Annou Burešovou, dcerou zdejšího zemřelého rechtora. Z jeho jedenácti dětí polovina zemřela, avšak syn Norbert - piarista - se stal teologem a rektorem piaristických gymnázií v Uhrách (na Slovensku). Stal se členem uherské učené společnosti, ale i slovenským národním buditelem - členem skupiny kolem Antonína Bernoláka. Přepokládáme, že jeho otec - Josef Schreier - po roce 1760 odchází za synem na Slovensko.

Dílo: "Missa pastoralis in C boemica" - překrásná vánoční mše, která čerpá z valašského lidového prostředí  (vznik asi kolem roku 1750). "Pastorella in D" - opět čerpá  z Valašska. "Missa solemnis - latinská slavnostní mše - opět v ní zaznívá překrásná moravská melodika. "Pastorella in A" - drobnější dílko "Aurea libertas" ("Zlatá svoboda"), "Veritas exulans" ("Vyhnaná pravda") - zpěvohry - základní díla českého jevištního umění období rokoka. Údajné autorství tří velikonočních oratorií.

Objevitelem osobnosti skladatele a jeho díla ve vztahu k jeho rodným Dřevohosticím byl významný brněnský muzikolog - emeritní profesor JAMU v Brně - PhDr. Jan Trojan, CSc. (1926 - 2015). Neúnavným šiřitelem díla skladatele a iniciátorem novodobých premiér je Mgr. Zdeněk Smiřický, učitel, historik a vlastivědný pracovník z Dřevohostic.