Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Kraj radí, jak na zápis náležitostí do spolkového rejstříku

1390553078 zakonik-1Pomalu se blíží termín, do kterého musí spolky změnit své názvy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, a termín, do kterého musí neziskové organizace změnit i své stanovy a statuty tak, aby obsahovaly všechny povinné náležitosti.

Doporučujeme tedy vám, zástupcům spolků, kteří jste ještě nepodali na příslušný krajský soud návrh zápisu nového názvu, aktuálního sídla a členů vašich orgánů, abyste tak učinili co nejdříve.

 

Současně s tím doporučujeme všem organizacím zkontrolovat stanovy a statuty, zda odpovídají požadavkům občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že u spolků musí stanovy schválit nejvyšší orgán (valná hromada, sněm, členská schůze...), totiž půjde o delší proces.

Stručný návod, rozeslaný Krajským úřadem Olomouckého kraje, najdete zde.