Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pohodu na relaxační cvičení si užívají i senioři

Relaxační cvičeníV netradičním prostředí multismyslového centra uprostřed Olomouce probíhá už druhým rokem relaxační cvičení, kde se mohou i úplní začátečníci jemně protáhnout a posílit tělo a zároveň se uvolnit a odpočinout si. Cvičení je vhodné pro každý věk, jak potvrzuje Jana Málková, psycholožka a předsedkyně spolku Povzbuzení, který centrum provozuje.

"Jsem ráda, že k nám našli cestu i senioři, a to právě nejvíce díky probíhajícímu relaxačnímu cvičení," uvádí Jana Málková. "Speciální místnost snoezelen, kde cvičení probíhá, je často v zahraničí a někde už i v Česku součástí domovů pro seniory, protože i jim pomáhá bezpečné prostředí ke zklidnění, uvolnění a radostným zážitkům."

Pojem snoezelen vznikl v 70. letech 20. století v Nizozemí při práci s lidmi s těžkým postižením jako slovní novotvar. Je složen ze dvou slov snuffelen a doezelen, což lze volně přeložit jako čichat (poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).

Multismyslové centrum Snoezelen Olomouc se nachází v plně bezbariérových prostorách historického domu v Mariánské ulici, blízko náměstí Republiky. Více informaci se dozvíte na www.povzbuzeni.cz a tel. 734 549 248.