Svátek má Martina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Seminář „Spolky: aktuální otázky a (staro)nové povinnosti“

Logo UNO barevne 1Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje pořádá v rámci projektu „Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016“ praktický seminář Spolky: aktuální otázky a (staro)nové povinnosti. Věnovat se bude aktuálním otázkám týkajícím se vymezení spolků a pobočných spolků v českém právu, jejich činnosti, vnitřní struktury a přehledu a rozboru povinností uložených spolkům zákony včetně termínů pro jejich splnění. Seminář povede JUDr. Hynek Pečinka, místopředseda UNO OK a právník dlouhodobě aktivní jako dobrovolník v neziskovém sektoru.

Seminář se koná ve čtvrtek 12. května v Divadelním sále ZŠ Šumperk, Sluneční 38.

Prezence: 16:15 – 16:30, délka trvání semináře včetně přestávek: 16:30 – 19:30.

Témata semináře podrobněji:

- občanská sdružení vs. spolky

- spolkový rejstřík a povinnost spolku vůči rejstříkovému soudu v roce 2016

- nová úprava vnitřní struktury a fungování spolků v občanském zákoníku

- principy a zásady, kterými se řídí spolky

- stanovy spolku a jejich význam, povinnost přizpůsobení nejpozději do konce roku 2016

- vnitřní struktura (orgány) spolku: členská schůze, rozhodčí a kontrolní komise

- členství ve spolku

- jednání za spolek (statutární orgány)

Účastnický poplatek bude hrazen na místě v hotovosti: členové UNO OK 250 Kč za osobu / nečlenové UNO OK 350 Kč za osobu

Přihlášky zasílejte do 9. 5. 2016 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato akce je součástí projektu „Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016“ podpořeného dotací města Šumperka.

Ke stažení: Pozvánka a program semináře