Svátek má Jindřich
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011

Olomoucký kraj vyhlášuje dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011", který je určen pro nestátní neziskové organizace. které realizují aktivity související se sociální problematikou, zaměřené na sociální začleňování osob na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto programu budou podporovány tyto oblasti:
A) Podpora prevence kriminality - sociální prevence;
B) Podpora integrace romských komunit;
C) Podpora aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podpora prorodinných aktivit.

V rámci dotačního programu nebude podporováno poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách. Více naleznete v přiloze.
Dotační řízení je vyhlášeno dnem 3. 3. 2011 a uzávěrka přihlášek je 22. 3. 2011 ve 12.00 hod. 
Podmínky dotačního řízení, včetně všech důležitých informací a dokumentů naleznete na stránkách Olomouckého kraje, v sekci sociální věci, sociální služby, finanční zajištění sociálních služeb.
Zdeněk Beil, místopředseda UNO

Více informací naleznete ZDE