Svátek má Pavla
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Onko klub Slunečnice Olomouc po letních prázdninách 2016

Miniarboretum ve StaříčiMěsíce červenec a srpen, kdy má „letní prázdniny“ i náš Onko klub Slunečnice, uběhly jako voda. Už jsme se všechny těšily na pravidelná setkání při našich aktivitách i akcích, které pro seniory pořádají jiné subjekty. Rok 2016 byl pro náš klub rokem jubilejním. Již patnáct let sdružuje ženy z Olomouce ale i jejího okolí jako např. ze Šternberka, Slatinic, Prostějova a dalších míst, které onemocněly rakovinou prsu. A celých těch patnáct let vytváří podmínky pro zapojení nás, členek klubu, do plnohodnotného života prostřednictvím kulturních, tělovýchovných, turistických, relaxačních i vzdělávacích aktivit.

Narozeninové oslavy se konaly v rámci členské schůze dne 19. září. Přivítaly jsme mezi sebou paní Milenu Hesovou, předsedkyni krajské rady seniorů a PhDr. Evu Trčkovou, zástupkyni vedoucího oddělení sociálních služeb Magistrátu města Olomouce.

Předsedkyně klubu Zdenka Křížková vzpomněla jeho historii, o které jsme my, které jsme se zapojily později, věděly jen málo.

Slavnostní schůze 19. záříPodnět k ustavení klubu daly lékařky a psycholožky Fakultní nemocnice Olomouc. A v prostorách této nemocnice se v červnu 2001 konala i jeho ustavující schůze. Registrován byl o dva měsíce později, 23. srpna 2001. Ze 41 zakládajících žen u 17 členství trvá doposud. A ty patří mezi nejaktivnější. Pracují mj. ve výboru, starají se o kulturu a zabezpečují další úkoly, spojené s naší bohatou činností. Mezi ně patří např. i naše cvičitelky Hanka Krapková, Jana Šopková a Karla Halouzková. Tak není divu, že od začátku nejvýznamnějšími aktivitami byla cvičení. Pozadu nezůstala kultura. Byla navštěvována kina, divadla i koncerty. Od založení jsme se úspěšně zapojovaly do veřejné sbírky Českého dne proti rakovině. Postupně přibývaly zájezdy, vycházky s historickým i přírodovědným změřením, rehabilitační program s návštěvami Lázní Slatinice, solné jeskyně. První rekondiční pobyt se konal na Pleši v roce 2003. Rozšiřovala se účast na akcích sesterských organizací jako Mamma help centra Olomouc a centra Amelie Olomouc a od letošního roku i pořádaných magistrátem či hejtmanstvím pro kluby seniorů. Ze současné široké nabídky si každá z nás může vybrat dle svého zájmu.

Každá ze 17 zakládajících členek byla na slavnostní schůzi oceněna kytičkou, samozřejmě slunečnicí, pamětním listem a drobným dárkem. Pozdravily nás i paní Milena Hesová a PhDr. Eva Trčková. Nechybělo občerstvení v podobě chlebíčků, koláčků a zákusků, které připravily naše členky.

Staré Město - Bonsai centrumSoučástí oslav výročí byl i klubový bowlingový turnaj konaný 23. září v Best Sportcentru. Vítězkou se stala Jaruška Hegerová před Milenou Strejčkovou a předsedkyní Zdenkou Křížkovou.

O začátku září pokračovaly pravidelné akce klubu jako cvičení harmonické gymnastiky, jógy, akvagymnastiky.

První akcí po prázdninách byl dne 6. září zájezd do Lázní Velké Losiny v rámci Seniorského cestování za krásami našeho kraje, organizovaného krajským úřadem. Relaxovaly jsme ve vnitřních i venkovních bazénech krásného termálního parku. 

V témže měsíci jsme zamířily do Staříče a Frýdku-Místku. Ve Staříči jsme zavítaly do Miniarboreta u Holubů s více než 2500 druhy rostlin. Ve Frýdku-Místku jsme se seznámily s vývojem dnes velmi moderního závodu Marlenka, výrobou medových dortů na automatizované výrobní lince, ale i kuliček a dalších produktů. Ochutnaly všechny výrobky i originální kávu Marlenka.Odpoledne jsme si v témže městě prohlédly barokní poutní chrám z 18. století – baziliku Navštívení Panny Marie.

Účastnice rekondice ve Starém MěstěZačátkem října jsme zavítaly do hotelu Synot ve Starém Městě u Uherského Hradiště na čtyřdenní podzimní rekondiční pobyt. Plně jsme využívaly wellness centrum s bazénem, dvěma whirpooly, saunami, párou se solí a s bylinkami, absolvovaly masáž. Ač nepřálo počasí, navštívily jsme významné pamětihodnosti Starého Města: Památník Velké Moravy, moderní prosklený kostel Svatého Ducha, Baťův kanál, Bonsai centrum, jedinou kovovou zahradu v Evropě KOVOZOO, jejíž exponáty jsou vyrobeny z odpadu. V nedaleké Modré jsme si prohlédly archeoskanzen, znázorňující velkomoravské sídliště, i expozici Živá voda s vodním tunelem pod hladinou rybníka a informacemi o životě ryb ve sladkých vodách. Nenechaly jsme si ujít ani 5 km vzdálenou obec Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.

Z kulturních aktivit vyjímám koncert Lásky v nedbalkách z písňové tvorby Ladislava Dobeše k jeho životnímu jubileu, konaný dne 25. září. Hostovali na něm i členové Moravské filharmonie, Jiří Pavlica s hudebníky Hradišťanu, dětský pěvecký sbor BoDo a komorní dívčí sbor Cassiopea. Společně jsme zhlédly i dvě říjnová představení Moravského divadla, v rámci akcí magistrátu ke Dni seniorů operetu Rudolfa Frimla Rose Mary a balet Arama Chačaturjana Spartakus s 1. sólisty baletu Yoi Kyotani a Ivo Jamborem.

Říjnová schůze - beseda se spisovatelem Michalem Sýkorou IIKulturním zážitkem se stala i členská schůze 17. října. Naše pozvání přijal pedagog a spisovatel pan Michal Sýkora zástupce vedoucího katedry divadelních a filmových FF Univerzity Palackého, mj. autor detektivních příběhů Případ pro exorcistu, Modré stíny a Pět mrtvých psů. Ty se staly předlohou stejnojmenných několikadílných inscenací, natočených Českou televizí. Vyprávěl nám o své odborné a literární činnosti, připravovaném románu i televizním scénáři. Přečetl úryvek z nejnověji vydané detektivky Ještě není konec. Zodpověděl řadu našich dotazů.

Do konce jubilejního roku našeho klubu chybí jen dva měsíce. V nich nás čeká ještě řada  na zajímavých a přitažlivých společných akcí.

Věra Kratochvílová, Onko klub Slunečnice Olomouc