Svátek má Pavla
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Společnost pro zdravé rodičovství Aperio nabízí projekt, který pomůže rodičům samoživitelům

Aperio Nové šanceAPERIO - Společnost pro zdravé rodičovství zahajuje projekt na pomoc rodičům samoživitelům Nové šance. Proč sólo rodičům? Podle aktuálních statistických údajů žije v České republice v chudobě třetina až polovina sólo rodičů. Sólo rodič dvou malých dětí s minimální mzdou v naší zemi musí pracovat skoro 80 hodin týdně, aby příjem jeho domácnosti přesáhl hranici relativní chudoby – to je nejvíce ze všech států OECD. Průměrné riziko příjmové chudoby v ČR je 9,7 %, přičemž neúplné rodiny jsou ohroženy rizikem víc než trojnásobným: 31,7 %, oproti úplným rodinám: 9 %. (ČSÚ 2015). Podíl osob ohrožených materiální deprivací je v ČR průměrně 6,7 %. V neúplných rodinách je toto riziko opět víc než trojnásobné – 21,7 %, v úplných rodinách oproti tomu jen 5,6 % (ČSÚ 2015).

Finanční situace rodin v České republice není nijak růžová. Začátek školního roku udělal vítr v peněžence většině rodin a než se z toho vzpamatují, přijde vánoční smršť. Pokud dokáží tyto pravidelné nadstandardní výdaje zamávat s rozpočtem úplné rodiny, co znamenají pro sólo rodiče? Rodiny s jedním rodičem jsou navíc vystaveny i jiným, než jen finančním tlakům. Stres, vyčerpání a dlouhodobé přetížení je často spouštěčem zdravotních komplikací. Podle posledních studií jsou sólo rodiče 3× více nemocní, než rodiče v úplných rodinách.

Tato situace se negativně odráží na dětech rodičů samoživitelů. V České republice je vychováváno sólo rodičem téměř půl miliónu dětí, tj. 16 % ze všech dětí. Nedostatek financí na běžné malé životní radosti, méně pozornosti ze strany rodičů, často i méně trpělivost s dětskými "rozmary", a také menší možnosti kvalitního trávení volného času vedou často ke snížení jejich sebevědomí a horší startovní pozici do života.

APERIO se sólo rodičům věnuje už 7 let a zná jejich situaci i potřeby. Nyní pro ně připravilo komplexní projekt Nové šance, který tatínkům a maminkám pomůže nabrat dech a získat dovednosti a sebevědomí potřebné pro osobní a pracovní restart. Co účastníky projektu čeká? Kurzová mozaika, tedy kurzová setkání volitelná podle aktuálních potřeb účastníků (z oblasti personalistiky, psychologie a práva). Účastníci kurzu se naučí praktickým dovednostem:

  • Jak být co nejlepší máma nebo táta – i když jsem sólo.
  • Den má jen 24 hodin – jak zvládnout všechno podstatné.
  • Na co mám právo.
  • Jak sepsat životopis, který mi zajistí pozvání na pracovní pohovor.
  • Jaké jsou mé silné stránky a jak je co nejlíp uplatnit v zaměstnání.
  • Jak se postarat o sebe, abych všechno zvládl/a (Osobní psychologické a kariérní poradenství)

Účastníky dále čeká koučink při realizaci osobního plánu, chybět nebude čas na setkání a sdílení s podobně naladěnými lidmi včetně hlídání dětí, ubytování, příspěvek na dopravu a malé občerstvení zdarma. Kurz Nové šance bude probíhat od února do června 2017 v cyklu pěti víkendových setkání v Rodinném centru Heřmánek v Olomouci. Více o projektu naleznete na webu Aperio.