Svátek má Mikuláš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Startuje již pátý ročníku projektu Plníme přání seniorům

Plníme přání seniorůmJe to skutečně již pět let, co program úspěšně funguje. Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci s partnery – Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Diakonií ČCE a projektem SenSen (Senzační Senioři) Nadace Charty 77/Konta Bariéry snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů formou plnění jejich přání. Program během pěti let svého fungování splnil 138 přání v hodnotě 3 769 246 Kč a zlepšil kvalitu života více než 12 000 seniorů. A to je úžasný výsledek.

Sběr přání do pátého ročníku iniciativy Plníme přání seniorům letos proběhne od 20. 1. do 28. 2. 2017. Svá přání můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře umístěného zde.

Každé zařízení, organizace nebo klub se může do projektu zapojit jedním přáním, které by se mělo týkat zájmů, koníčků a aktivního trávení volného času seniorů. Větší šanci k výběru do sbírky mají přání méně obvyklá, nápaditá, která nějakým způsobem rozvíjí aktivitu seniorů, nejlépe novým směrem.

Během března pak komise složená z partnerů projektu vybere minimálně 25 finálových přání. Jejich profily a popis budou uveřejněny na webových stránkách projektu i s potřebnou částkou, kterou je nutné získat pro jejich splnění. Od 15. 4. do 30. 6. 2017 proběhne veřejná sbírka. Dárci si budou moci vybrat, které přání je jim blízké a chtějí ho svým darem podpořit.

Sodexo jako hlavní organizátor sbírky navíc ihned zdvojnásobuje každý příspěvek do sbírky; šance na splnění přání je tedy opravdu vysoká. Na webových stránkách projektu bude opět možné sledovat vývoj výše příspěvků na jednotlivá přání on-line, a také zjistit, které přání již získalo dostatek prostředků na realizaci. Jakmile je získán dostatek prostředků, přání může být splněno.

Věříme, že i letošní ročník bude úspěšný a podaří se splnit řadu krásných přání. Mezi nimi může být i to Vaše.