Svátek má Jana
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zveme na seminář „Controlling v NNO a kontrola projektů“ s Janem Kamenickým, finančním ředitelem Člověka v tísni

NROS logoNadace rozvoje občanské společnosti Vás zve na seminář Controlling v NNO a kontrola projektů s lektorem Janem Kamenickým, finančním ředitelem Člověka v tísni. Seminář se uskuteční 4. 5. 2017 od 9.30 do 16.30 hodin ve vzdělávacím středisku NROS v Praze. Obsahem semináře budou Kontrolní procesy obecně a projektový audit (s ohledem na specifika neziskového sektoru) v dopoledním bloku a Kontroling nefinančních skutečností a analýza rizik v odpoledním bloku.

Seminář je určen pro finanční a projektové manažery/manažerky, ekonomy a pracovníky NNO, kteří si rozšiřují svou kvalifikaci v oblasti finančního a organizačního řízení. Účastníci tohoto semináře budou moci konzultovat předem zaslané otázky ke státní dotační politice. Otázky zasílejte na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Přihlašovací formulář najdete zde.

Podrobné informace k programu: 

Dopoledne: Kontrolní procesy obecně a projektový audit

 • Neziskový sektor a jeho specifika – srovnání neziskových organizací a podnikatelských organizací z pohledu controllingu
 • Kontrola účetních veličin, způsoby a specifika těchto kontrol
 • Nejčastější chyby v kontrolních činnostech
 • Vztah účetnictví celku a projektového účetnictví (manažerského účetnictví)
 • Projektový kontroling (zejména státní dotace a strukturální fondy)
  • příprava projektové žádosti: správné nastavení aktivit, výstupů projektu a rozpočtu
  • před realizací projektu: osvěta týmu; stanovení zodpovědností; nastavení kontrolních procesů – obsahových i finančních; stanovení milníků
  • kontrola partnerů
  • kontroling v průběhu realizace: průběžný monitoring realizace projektu – věcného a finančního; sledování naplňování MI; kontroling podle typu nákladů (osobní náklady, nákup vybavení, cestovné atd.);
  • kontroling po ukončení projektu: archivace

Odpoledne:  Kontroling nefinančních skutečností, analýza rizik

 • Kontrola ostatních nefinančních skutečností (procurment, procesní audit, právní audit….)
 • praktické zkušenosti s externími kontrolami (kdo, kdy, proč, nástroje obrany)
 • analýza rizik v organizaci
 • sledování a kontrola rizik
 • ukázka na příkladu konkrétní organizace

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5) – středisko nemá bezbariérový přístup.

Cena za jeden seminář: 1 250,– Kč pro NNO / 1 350,– Kč pro ostatní. V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené  nápoje a drobné občerstveni, sušenky atp. Při registraci více účastníků z jedné organizace na seminář sleva 10 % z konečné částky.