Svátek má Pavla
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Poradna Sdružení obrany spotřebitelů hledá nové prostory i spolupracovníky v Olomouci

Sdružení obrany spotřebitelůBezplatná osobní poradna Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. v Olomouci bude pravděpodobně muset skončit svou činnost pro Olomoucký kraj, protože poradna v současné době nemá prostory pro svůj provoz. Proto si Sdružení dovoluje touto cestou požádat o pomoc při hledání náhradních prostor v městě Olomouci.

Prakticky by stačila jedna malá místnost pro stůl a dvě židle, počítače a telefony mají poradci Sdružení vlastní. Sdružení je schopno uhradit případný nájem, ovšem pouze v nižší cenové relaci. Může také vyškolit nové poradce, pokud by měli zájem pracovat v poradně, do níž v současnosti dojíždějí poradci z Brna. I když existuje více menších spotřebitelských organizací, Sdružení obrany spotřebitelů je jediné, které si zakládá na vysoké odbornosti.

Poradci jsou ve velké většině studenti Právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity, kteří musejí absolvovat další školení zakončené zkouškami. Pokud zkoušky udělají úspěšně, obdrží Certifikát odborného právního poradce, který si každým rokem musejí obnovovat. Lektory jsou již úspěšní právníci, kteří ve Sdružení před lety také začínali jako studenti, dnes pracuje jeden jako soudce u Nejvyššího správního soudu v Brně, druhý na odborové centrále v Praze; oba jsou legislativci, kteří předkládají pravidelně návrhy novel zákonů a pro MPO i MMR zpracovávají i evropské směrnice.

Poradna je mezi občany Olomouckého kraje již dlouho známá. Sdružení obrany spotřebitelů je největší spotřebitelskou organizací a jako jako jediná poskytuje všechny své služby pro spotřebitele bezplatně. Rozsah činnosti Sdružení je velmi široký, obnáší nejen spotřebitelské problémy, ale i pomoc pacientům, pokrývá oblast bydlení, potravin a mnohé další. Sdružení přivítá jakoukoli pomoc při řešení své nynější obtížné situace na níže uvedených kontaktech:

Gerta Mazalová (607 113 703), předsedkyně 
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
Mečová 5, 60200 Brno
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript