Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na pětidenní konferenci „Podzimní škola sociální práce“

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-LogoMinisterstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu 11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem. Akce umožní sociálním pracovnicím a pracovníkům rozšíření jejich odborných kompetencí a aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční a legislativní činnost MPSV v oblasti sociální práce, a to v tématech: profesní identita a profesní růst sociálních pracovníků; kvalita a efektivita výkonu sociální práce a supervize v sociální práci; seberozvojové aktivity sociálních pracovníků.

Podzimní škola sociální práce je členěna na dopolední a odpolední část. V rámci dopoledního bloku budou vždy na dané téma představeny příspěvky vyhlášených odborníků, včetně zahraničních. V odpoledním bloku budou účastníci na toto téma pracovat ve skupinách. Celkem osm pracovních skupin bude vedeno facilitátory se zkušenostmi v oboru sociální práce. Poslední den, tedy v pátek, budou všechna probraná témata shrnuta během panelové diskuse. Kapacita akce je max. 100 účastníků – sociálních pracovníků z celé České republiky, včetně Prahy. Počet účastníků za jednu organizaci není omezen. Ubytování, celodenní strava a cestovné jsou po celou dobu akce plně hrazeny z projektu.

Na Podzimní školu sociální práce se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na tomto odkaze.

Termín přihlášení nejpozději 18. 8. 2017. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a, obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději 23. 8. 2017.

Další podrobnosti ke stažení zde.