Svátek má Dorota
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR zve na Konferenční den neziskových organizací

unie zaměstnavatelských svazůUnie zaměstnavatelských svazů ČR pořádá Konferenční den neziskových organizací - Odbornou konferenci "NEZISKOVÝ SEKTOR v roce 2018" a odbornou konferenci „Transparentní lobbing“. Konferenční den neziskových organizací se koná 9. listopadu v Praze. Pořádá jej Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky. 

Cílem konference „Neziskový sektor v roce 2018“ je diskutovat o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, zejména o aktuální situaci „ mezi dvěma vládami“, o výhledu na další období očima odpovědných úředníků Úřadu vlády, ale také o praktických informacích, například o smlouvách o dlouhodobé spolupráci nebo podnikatelských aktivitách neziskového sektoru.

Cílem konference „Transparentní lobbing“ je otevřít otázkou, co je lobbing neziskového sektoru, zda je tato aktivita NNO pozitivní či negativní jev a zda škodí či posiluje prestiž neziskového sektoru.

Obou konferencí se zúčastní v aktivních i pasivních rolích zástupci státní správy, jednotlivých neziskových organizací, odborníci i politici. 

Program konferencí naleznete ZDE.

Registrace probíhá na stránkách www.uzs-konference.cz.