Svátek má Zita
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Tradiční humanitární sbírka Charity Zábřeh proběhne 13. a 14. října

Charita Zábřeh sbírka 1Vyvrcholením akcí k letošnímu Dni Charity bude tradiční humanitární sbírka, která proběhne 13. a 14. října (pátek-sobota) a to vždy od 9 do 17 hodiny. Sbírá se šatstvo, obuv, domácí potřeby, a jsou vítané zvláště pracovní oblečení a obutí. Pozor však, sběrným místem v Zábřeze bude tentokrát budova bývalého Obchodního domu Slunce - Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh). V Mohelnici, kde bude sbírka probíhat ve stejném termínu a čase, zůstane vše při starém – vybírat se bude přímo do dodávkového vozidla na Nám. Svobody.

Část věcí použije Charita v rámci své pomoci potřebným, zbytek půjde do regionální šatní banky a nevyužitelné věci k recyklaci. Protože uskutečnění sbírky zahrnuje také určité provozní náklady (doprava nákladním autem, nájem zázemí, obalový materiál, drobné občerstvení dobrovolníků), děkuje Charita dárcům předem také za příspěvek na úhradu těchto nákladů. Jedná se přibližně o 1 Kč za každý předaný 1 kg materiálu. Přispět lze do zapečetěné pokladničky umístěné na sběrném místě. Pracovníci Charity děkují všem, kteří její aktivity podporují a nezavírají oči a srdce před potřebnými.