Svátek má Věroslav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Radní se setkali se zástupci Unie nestátních neziskových organizací

setkani-predstavitelu-mesta-se-zastupci-uno-foto-blanka-martinovskaV úterý 15. března 2011 se v zasedací místnosti primátora na olomoucké radnici uskutečnilo setkání představitelů města se zástupci Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO). Ta na území města Olomouce sdružuje přes 110 neziskových organizací a město její fungování vnímá jako velice přínosné.

Neziskové organizace ve značné míře doplňují nabídku služeb občanům města. Ačkoli se často vnímání neziskového sektoru zužuje pouze na sociální oblast, není tomu tak. Existují neziskové organizace, které poskytují služby pro rodiny, jako jsou mateřská a rodinná centra, zabývají se volnočasovými aktivitami mládeže, jsou to také dobrovolní hasiči atd. Proto je spolupráce mezi městem a těmito organizacemi důležitá.

„Dnešní schůzka se koná zejména proto, abychom si společně vytýčili cestu, kterou se chceme v příštích čtyřech letech ubírat,“ uvedla na začátku jednání náměstkyně primátora Eva Machová. Společně poté probírali základní témata, která by měla rozšířit obzor a povědomí na obou stranách. Nešlo však pouze o financování neziskových projektů z grantového systému města Olomouce, ale také například o problematiku nebytových prostor, v jejichž poskytování neziskovým organizacím se město snaží co nejvíce vycházet vstříc.

Vzhledem k oblastem, ve kterých UNO působí (sociální oblast, mateřská a rodinná centra, volný čas mládeže, dobrovolní hasiči a mnoho dalších), je pro její zástupce stěžejní, aby mohly neziskové organizace sídlit v místě, které je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou a má bezbariérový přístup. „Jen tak můžou organizace svým klientům poskytovat kvalitní služby, které budou dostupné opravdu všem, kteří je potřebují,“ uvedl předseda UNO Olomouckého kraje Marek Podlaha. „V současné době je tato problematika poněkud složitější, protože město nedisponuje takovým množstvím nebytových prostor, aby mohlo uspokojit potřeby všech neziskových organizací, které o prostory na své fungování žádají, ale určitě se budeme snažit v těchto záležitostech dále jednat a nalézat řešení,“ vysvětlila Machová.

Radní i UNO se dále shodli na pokračující spolupráci ve smyslu účasti zástupců neziskových organizací v odborných komisích Rady města Olomouce, jejichž jsou v některých oborech důležitými konzultanty. Jako výbornou zhodnotili také spolupráci například při komunitním plánování.

Zástupci UNO přišli také s návrhem na zřízení pozice tzv. pomocníka pro neziskové organizace, který by měl usnadnit komunikaci mezi městem a neziskovým sektorem. „Jednalo by se v podstatě o jakéhosi koordinátora spolupráce mezi městem a neziskovými organizacemi, který by nejen zprostředkovával informace městu a neziskovkám, ale také může například pomoci novým neziskovým organizacím s žádostmi o podporu apod. Myslím si, že tato pozice by určitě usnadnila naši spolupráci,“ řekl primátor města Martin Novotný.

Závěrem schůzky se primátor a radní se zástupci UNO dohodli na pravidelných schůzkách dvakrát ročně, kde by se měli vzájemně informovat o vývoji spolupráce.

Další foto ZDE