Svátek má Matouš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Z lednového jednání předsednictva UNO, aneb odteď v trochu jiné sestavě a trochu jinak

Zleva: David Křížan, Eva Kráčmarová, Hynek Pečinka, Milan Langer, Jiří Rudolf, Marcela Vystrčilová a Marek Podlaha.Hned první lednový pátek se v novém roce poprvé sešlo předsednictvo naší Unie a zabývalo se aktuální situací v ní a kolem ní. Projednali jsme odstoupení Evy Kráčmarové a Hany Kroupové z pozic členů předsednictva z důvodu osobního zaneprázdnění a poděkovali jim za jejich práci pro ostatní. Další podobnou změnou je rezignace Marcely Vystrčilové na funkci místopředsedkyně. Marcela ale nadále zůstává řadovou členkou předsednictva. Znali jste jí také jako dlouholetou šéfku sekretariátu Unie. I to se s počátkem roku mění.

Z důvodu nutných úspor, kdy v současnosti UNO nehospodaří s jinými prostředky než z těmi získanými z členských příspěvků, jsme museli přistoupit k organizační změně. Činnost sekretariátu budou postupně zajišťovat všichni členové předsednictva dobrovolnicky a budou se v tom střídat co měsíc. Provoz webu a tedy aktuální přehled informací pro neziskový sektor našeho regionu a také o jeho činnosti zůstává zachován, i když také dobrovolnicky. Nadále pak budeme reprezentovat neziskové organizace v Regionální stálé konferenci pro Olomoucký kraj, v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a v Asociaci NNO v České republice a komunikovat s nimi za vás a pro vás. Všemi těmito opatřeními zkusíme i přes takřka absolutní výpadek financování zajistit dosavadní úroveň fungování Unie navenek i dovnitř a uvidíme, jak to půjde.

Na jednání jsme se ale zabývali i veselejšími záležitostmi, jako jsou výsledky ocenění Osobnost neziskového sektoru a Křesadlo, na nichž jsme participovali. Uvažujeme už pro letošní rok o regionálním kole Osobnosti neziskového sektoru. Více se o tom dozvíte v jarních měsících. Na ty, přesněji na 17. května, chystáme krajský sněm naší Unie. Ten je plánován jako volební. Proto pokud máte tip na lidi (nebo jste jimi sami), kteří by měli v příštích dvou letech čas a chuť reprezentovat, spojovat a inspirovat neziskový sektor v Olomouckém kraji, ozvěte se i dříve, nejpozději ale na sněmu. Budeme rádi za vaše zapojení.

Zápis z 34. zasedání předsednictva UNO OK je zde.