Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Mají nestátní neziskové organizace povinnost podat daňové přiznání, nebo ne?

dane-08Názory se různí, ale je potřeba si uvědomit, že to není otázka názoru, ale zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů jasně specifikuje, kdo a za jakých okolností je povinen podat daňové přiznání (k dani z příjmů) a kdo a za jakých podmínek nemusí. Nemusí, ovšem neznamená, že nemůže. Není ale asi mnoho organizací, které by podávaly DP, pokud by nemusely.

Praxe ale ukazuje, že mnoho NNO ani neví, že podávat DP nemusí, protože vyhoví podmínkám zákona.

Tady velmi nepříznivě pro NNO zasáhla novela zákona o daních z příjmů, která platí od 1. 1. 2014. Podle této novely se rozšiřuje okruh zdanitelných příjmů pro jednotlivé typy NNO a tím vznikla povinnost podat DP i těm NNO, které jej do té doby podávat nemusely. Rozšíření okruhu zdanitelných příjmů mělo na některé NO ale mnohem širší negativní dopad, např. povinnost platit silniční daň. O tom jsme ale informovali ve Zpravodaji 5/2016.

Kdy je tedy NNO povinna podat daňové přiznání? Pokud má zdanitelné příjmy, které nejsou od daně z příjmů osvobozené nebo nepodléhají srážkové dani. A naopak: Kdy NNO nemusí podávat DP? Pokud má pouze nezdanitelné příjmy nebo příjmy od daně osvobozené, popř. má pouze příjmy daněné srážkovou daní (např. úroky z běžného účtu).

Autorkou tohoto textu převzatého z daňové a účetní poradny na webu Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, které jsme členem, je Helena Sasová. V poradně naleznete nejen dotazy a odpovědi z ekonomické problematiky neziskovek, ale také právní rady, dotační poradenství a dotazy z praxe neziskovek vůbec. Rádi vám předáváme kontakt.

ANNO logo1