Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého vyhlašuje Cenu rektora

CenaRektora2017 ArchivAmeliez.sJiž v těchto dnech lze nominovat studenty a zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci na Cenu rektora, která se uděluje jednotlivcům za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Nominace, celkem v sedmi různých kategoriích, budou otevřené až do 30. září. Také letos Dobrovolnické centrum připravuje Dny dobrovolnictví Univerzity Palackého, které opět slibují pestrý program. Jeho součástí bude i vyhlášení druhého ročníku Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Celá akce se uskuteční ve dnech 16. až 18. října a hlavním tématem bude ekologie, životní prostředí a udržitelnost. Bezplatný program přinese zejména různé besedy, workshopy a studentské konference.

„V současné době oslovujeme organizace, které by měly zájem se do Dnů dobrovolnictví aktivně zapojit, a hledáme také studenty pro pomoc s přípravou celé akce. Věříme, že mladí lidé budou chápat dobrovolnictví nejen jako příležitost k osobnímu rozvoji, ale i jako možnost se občansky angažovat,“ upřesnil Vojtěch Vodseďálek, koordinátor Dobrovolnického centra Univerzity Palackého.

IMG 0955Posláním Ceny rektora, do níž mohou být nominováni jak studenti, tak pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, je ocenit fakt, že lidé věnují svůj volný čas ve prospěch druhých bez nároku na odměnu a také zmapovat různé typy zdejších dobrovolnických aktivit.

„Druhý ročník předávání Ceny rektora za zásluhy v dobrovolnictví je důkazem, že vedení Univerzity Palackého v Olomouci podporuje oceňování těch, kterým není jejich okolí lhostejné. Dobrovolnictví se tedy pomalu dostává na roveň excelentních výsledků například ve výzkumu nebo sportovní oblasti, které jsou na univerzitní půdě oceňovány již několik let,“ dodala Tatiana Matulayová, garantka Dobrovolnického centra Univerzity Palackého, která se zasloužila o jeho vznik.

Nominace na Cenu rektora mohou podávat organizace, u nichž dobrovolník činnost vykonává, celkem v sedmi kategoriích - dobrovolnictví pro děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, projektu ROMSPIDO a v oblasti univerzitních akcí.

dcup logo horizont cz-600x232Nominovat lze pouze prostřednictvím formuláře, a to až do 30. září letošního roku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne v rámci programu akce Dny dobrovolnictví Univerzity Palackého. Další informace a kontakty lze nalézt na webových stránkách romspido.upol.cz nebo na facebookových stránkách Dobrovolnického centra Univerzity Palackého.