Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Podmínky účasti na spolkových akcích od 24. května 2021

Ministerstvo zdravotnictví v sobotu 22. května vydalo změnu mimořádného opatření týkajícího se i spolkové činnosti – souvisí to s větší vstřícností uznávání absolvovaného onemocnění covid a také očkování proti němu. Naprosto stručně lze pravidla platná od tohoto pondělí 24. května 2021 vysvětlit takto:

Vstup na spolkovou akci s účastí od 10 lidí výše: Pokud nejste do půl roku po nákaze covidem nebo 3 týdny po první dávce očkování, musíte se prokázat platným testem (nejdéle 72 hodin starým antigenním nebo nejdéle 7 dní starým PCR).

Lidem, kteří prodělali covid-19, bude od pondělí v případech, kdy je to vyžadováno jako jedna z alternativ umožnění vstupu či poskytnutí služby, prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno bude i očkování 21 dnů po první dávce. Změny příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda na mimořádném jednání v pátek 21. května 2021.

 

Ministerstvo zdravotnictví svými mimořádnými opatřeními omezuje spolkové a podobné akce konané ode dne 24. května 2021 do odvolání tak, že:

1. je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob, nebo

2. při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

Osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musejí prokázat, že splňují tyto podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Osoby účastné akce po celou dobu akce musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

 

Zdroj:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN (čl. I odst. 15 a 18)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 5. 2021, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN (čl. I odst. 14 písm. v, vi)