Svátek má Květa
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Vytěženo - a co dál? Rekultivací těžebních prostorů se bude zabývat konference Naše příroda

konferenceJiž sedmý ročník KONFERENCE NAŠE PŘÍRODA se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021. Pořadatelé ze stejnojmenného olomouckého spolku Aktuálně vše připravují pro tradiční osobní setkání v přednáškovém sále Clarion Congress Hotelu Olomouc. Jelikož se situace kolem nemoci covid-19 opět zhoršuje a každým dnem může dojít ke zpřísnění vládních opatření, máme připravený i záložní plán, kdy by akce probíhala jako v loňském roce formou živého on-line streamu. O přednášky tedy v žádném případě nepřijdete! Akce proběhne za podpory Olomouckého kraje, našeho stálého generálního partnera – společnosti NET4GAS, s.r.o., a partnera – společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Na www.konferencepriroda.cz můžete nalézt aktualizované informace o letošním programu. Věříme, že jsme ve spolupráci s Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody vybrali zajímavá témata a jako vždy je nám i líto, že jsme několik dalších museli z časových důvodů odmítnout. Na co se můžete těšit?

Pan profesor Karel Prach opět přijal naše pozvání, tentokrát bude povídat o možnostech využití spontánní sukcese při obnově těžbou narušených míst. Od zástupců společností Českomoravský štěrk a LB MINERALS se na několika příkladech dozvíte, jaké přírodě blízké rekultivace realizují a jaké metodické přístupy používají. Příklady dobré praxe v Severočeské hnědouhelné pánvi představí Markéta Hendrychová. O rekultivaci hadcového lomu
a odkaliště zlatého dolu pomocí řízené sukcese budou mluvit Karel Kříž a Hana Pánková. Vilém Jurek vám řekne o aktuálních přístupech a metodách lesnických rekultivací v plochách ovlivněných těžbou nerostných surovin. Extenzivní rekreací a obnovou suchých trávníků v pískovnách se bude zabývat Klára Řehounková. O vápencovém lomu Hády na severovýchodním okraji Brna bude povídat Lubomír Tichý. Nesmíme opomenout ani to, že lomy mohou být zdrojem informací o geologické minulosti Země, povypráví o tom Jan Doucek. Proč jsou hnědouhelné výsypky centry diverzity na vodu vázaných taxonů? Na tuto otázku zná odpověď pan docent Jiří Vojar. Je post-industriální krajina Ostravska a Karvinska, překážka, nebo podpora biodiverzity? Dozvíte se od Stanislava Ožany a kolegů z ČSOP Cieszynianka. Nové poznatky o hnízdění lindušky úhorní v povrchovém dole na Sokolovsku představí Vít Zavadil. A nebude chybět ani těžba surovin v podzemí jako příprava stanovišť chráněných živočichů v Hrubém a Nízkém Jeseníku od Jiřího Šafáře.

Jsme si vědomi toho, že současná situace podobným setkáním příliš nepřeje, a tak možná někteří stále váháte, jestli se přihlásit, či nikoliv. Budeme moc rádi, pokud nás svou účastí podpoříte, ať už se akce uskuteční v prezenční, nebo on-line variantě. Těšíme se na vás a děkujeme za přízeň!