Svátek má Jindřich
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Předsednictvo Olomoucké sekce UNO se setkalo s primátorem a zástupci města Olomouce

pracovni-schuzka-16.-listopaduDne 16. listopadu 2011 se na další pracovní schůzce setkalo předsednictvo Olomoucké sekce UNO s primátorem a zástupci Statutárního města Olomouce. Za Statutární město Olomouc se zúčastnil primátor Martin Novotný, Zdislav Doleček, Aleš Jakubec a Michal Majer, za OS UNO Marek Podlaha, Milada Šnajdrová, Jan Příborský, Marcela Vystrčilová a Hana Kroupová.

Primátor Novotný informoval o průběhu schvalování nových pravidel grantových podpor Magistrátu. Zvažuje přesuny určitého objemu peněz do rizikových oblastí zejména nestátních neziskových oblastí, kde je omezena státní podpora. Vzhledem k tomu, že víceleté financování je důležitým aspektem pravidel, je zapotřebí předem získat zkušenosti ostatních tak, aby nastavená pravidla vyhovovala všem stranám. V současné době zástupci Magistrátu jednají s kolegy v jiných městech, proto budou pro rok 2012 platit ještě původní grantová pravidla.

Na dotaz p. Příborského, zda by výnosy z herních automatů z minulých let, mohly být použity pro potřeby NNO, Primátor odpověděl, že v rozpočtu nelze určovat, zda konkrétní příjmová kapitola bude poskytnuta konkrétním výdajům, protože rozpočet se počítá jako celek. V současné době je předběžný schodek v rozpočtu na příští rok 300 milionů. Navíc běží na republikové úrovni soudní spory majitelů heren a je stále riziko, že se jim část získaných peněz bude vracet.

Paní Kroupová požádala za Mateřská centra o pomoc, protože MPSV významně snižuje dotace na aktivity mateřských center na příští rok a v dalších letech je nebude poskytovat vůbec.

Pan Primátor vyslovil potřebu otevřít diskuzi o rizikových oblastech neziskového sektoru a typech aktivit, které jsou aktuálně přínosné, a podle toho změnit grantová pravidla. Není nutné dotovat uměle vytvořenou aktivitu, když organizaci chybí základní prostředky na provoz. Příborský pozval přítomné na pracovní skupiny komunitního plánování a také přímo do organizací. Osobní návštěvou je možné získat nejen přehled o aktivitách, ale zkontrolovat čerpání dotací.

Paní Šnajdrová tlumočila dotaz, jak je Magistrát připraven na nově zaváděnou veřejnou službu. Bude potřeba vytvořit mnoho nových pracovních míst a zajistit jejich administraci, materiální zajištění, dozor i proškolení. Primátor vyslovil názor, že Úřad práce nebude nabízet veřejnou službu všem, jen rizikovým uchazečům.

Pan Podlaha požádal znovu o vyčlenění částky na spolufinancování pomocníka pro NNO v požadované výši 123 000,-. Šnajdrová popsala rozsah své činnosti, porovnala práci a výši dotací ostatních pomocníků a vyslovila názor, že NNO potřebují zkvalitnit svou práci i cestou pomoci v situacích, kdy organizace nemají dostatek zkušeností a informací, ale nemohou uvolnit finance na placené konzultace. Je to dáno také tím, že v napjatém rozpočtu organizace považují tyto výdaje za zbytné.

Na závěr pan primátor dementoval informaci, že budou dvojí ceny za pronájem nebytových prostor pro NNO.