Svátek má Jindřich
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zpráva o činnosti Přerovské sekce

akci Den zdravotně postižených v BohuslávkáchDne 25.ledna se uskutečnila první schůzka členů UNO   pro obnovení činnosti Přerovské sekce, která stagnovala v činnosti.Prvního jednání se zúčastnilo 10 zástupců NNO. Jednání vedla členka předsednictva paní Milada Šnajdrová. Byl prezentován účel činnosti této sekce, odhadnut okruh zájmů a byly navzájem představeny jednotlivé organizace.

V průběhu roku 2012 se sekce sešla na svých zasedáních ve dnech 14.3., 16.5., 9.8., 20.9. a 15.11. Předsedkyní sekce byla zvolena paní Iva Sibrová, členové sekce se setkávají v klubovně organizace Alfa handicap v Přerově. Na jednotlivých setkáních byl projednán rozpočet sekce,   návrhy na zorganizování společných akcí a neformální spolupráce s olomouckou sekcí UNO .

Ze společných akcí ,organizovaných členy sekce , byl uskutečněn zájezd do Kroměříže 1.9. na akci Blázinec za zdí, jehož spoluoorganizátorem byla organizace SNADNO.

Dne 8.9. Alfa handicap Přerov pořádala další společnou akci Den zdravotně postižených v Bohuslávkách.

Dne otevřených dveří neziskovek 21.11. se zúčastnilo 9 členů sekce.

Závěrem bych chtěla uzavřít uplynulý kalendářní rok činnosti přerovské sekce .Zatím se nám daří pořádat společné akce převážně s NNO zdravotně postižených .Dobrá spolupráce byla navázána s CPKP střední Morava a Vlastivědnou společností Žerotín z Dřevohostice.

V příštím období bychom   chtěli navázat spolupráci i s ostatními zájmovými NNO v přerovském regionu.