Svátek má Zora
Projekt „Pomáháme neziskovkám„
v roce 2014 finančně podporuje město Šumperk, Olomouc,
Přerov a Jeseník.

Olomoucký kraj podpoří spolupráci s partnerskými regiony. I tu neziskovou.

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 26. ledna 2015.

Read moreUmožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. To je cílem dotačního programu Zahraniční spolupráce, který i pro rok 2015 vyhlásil Olomoucký kraj.

Letošní maximální výše příspěvku, o který lze žádat, je 30 tisíc korun. Celkem je na podporu zahraničních aktivit vyčleněno 400 tisíc korun. Požádat o podporu mohou subjekty realizující projekty se zahraničními partnery z partnerských regionů v následujících oblastech:

celý článek

 

Už jste slyšeli o Deníku Neziskovky?

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 26. ledna 2015.

Read moreDeník neziskovky je internetový odborný blog o neziskovém sektoru. Kromě šíření aktualit z činnosti neziskového sektoru a informací důležitých pro jeho pracovníky a dobrovolníky má za cíl pomoci jim se prezentovat, získávat peníze, správně komunikovat a používat při činnosti vhodný software. Do jeho průběžně aktualizovaných stránek se můžete začíst na adrese http://denikneziskovky.cz/

Tento web je určen ředitelům, fundraiserům, marketérům a dalším zaměstnancům třetího (tzv. neziskového) sektoru. Měl by je inspirovat a motivovat k hledání nových způsobů, ověřování nových nápadů a sdílení zkušeností či informací. Web se profiluje jako odborný blog založený na zkušenostech jeho autorů. Informace zde uvedené jsou poskytovány v dobré víře, ovšem bez záruky.

celý článek

   

Město Olomouc má nový web pro rodiny

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 26. ledna 2015.

Read moreZájemci o ucelené informace pro olomoucké rodiny mohou všechno potřebné najít na jednom místě, na adrese  http://prorodinu.olomouc.eu. Tyto webové stránky vznikly v rámci opatření rodinné politiky, která realizuje statutární město Olomouc. Od října 2014 na nich lze nalézt koncepční materiály k rodinné politice města, ale především pozvánky na akce a tipy zaměřené na rodiny s dětmi nebo třeba seznam dětských koutků či veřejných míst přátelských rodině.

Důležitou součástí webu je poradna pomáhající řešit životní situace, v nichž se mohou rodiny a jejich příslušníci ocitnout. Jsou to především témata týkající se sociální problematiky, rodiny a školství.

celý článek

   

Kraj připravil semináře k vedení neziskovky

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 22. ledna 2015.

seminare kuokOlomoucký kraj připravil pro neziskové organizace sérii vzdělávacích akcí na aktuální témata. Semináře „Vnitřní směrnice a řídicí dokumenty. Zápis do veřejného rejstříku.“ proběhnou od 16. do 25. února v Olomouci, Šumperku, Jeseníku a Přerově. Pod vedením Karla Malého se zástupci neziskových organizací seznámí s interními směrnicemi vyplývajícími ze zákona o účetnictví i z jiných zákonů a zjistí, že co není v zákoně, mělo by být ve směrnicích.

S Miladou Šnajdrovou si ověří, zda mají správně vedeny dokumenty organizace, jako jsou stanovy, ale například i zápisy ze správních rad a valných hromad. Lektorka je také provede úskalími zápisu změn a povinných příloh do veřejného rejstříku.

Pozvánku s podrobnostmi a návodem, jak se na semináře přihlásit, naleznete zde.

   

Turisté z Olomouckého kraje pořádají oblastní konferenci

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 22. ledna 2015.

kct olomouckoKlub českých turistů - oblast Olomoucký kraj pořádá oblastní konferenci, která se uskuteční v neděli 22. února v sále restaurace „Na Pile“ v Olomouci-Pavlovičkách. Na programu bude mimo jiné hodnocení právě uplynulého roku, předávání ocenění zasloužilým členům, návrh organizačního řádu oblasti a návrh a volba delegátů a náhradníků na celostátní konferenci Klubu českých turistů, která proběhne v březnu.

Očekává se hojná účast zástupců jednotlivých odborů KČT z Olomouckého kraje a hostů z ústředí klubu i odjinud.

   

Tříkrálové koledníky těšila vstřícnost a laskavost navštívených

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 22. ledna 2015.

Read moreNa nedělním Tříkrálovém koncertě v Lošticích Charita Zábřeh poprvé oficiálně zveřejnila výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. Díky štědrosti dárců byl o více než třicet sedm tisíc korun vyšší než loni. Pro organizátory byla vnímavost k potřebným a solidarita dárců velkým překvapením a povzbuzením. Celková vykoledovaná částka je 1.276.851 Kč. „Už loni jsme byli štědrostí dárců ohromeni. To, že bude letos výsledek ještě vyšší, jsme vůbec nečekali. Ceníme si toho, že lidé chtějí prostřednictvím Charity pomáhat druhým,“ sdělila Jana Skalická ze zábřežské Charity.

Nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla již tradičně dvacetikoruna. Dárci jich věnovali 6726 kusů. Nejvyšší bankovka - dvoutisícikoruna se objevila dvanáctkrát, v Chromči a Moravičanech byly v jedné pokladničce hned dva kusy. Nejbohatší pokladnička s 14.771 korunami byla i letos v Lošticích. Koledovala s ní skupinka paní Elišky Škarkové. Zajímavostí při počítání obsahů byly kromě eur a polských zlotých také švédská koruna, australský dolar, rakouské šilinky či chorvatská kuna. 

celý článek

   

Vybrané neziskovky jsou nyní osvobozeny od soudních poplatků za zápis do rejstříku

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona o soudních poplatcích se od 29. 12. 2014 spolky včetně pobočných spolků, a dále ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti osvobozují od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku.

celý článek

   

Kraj schválil pravidla pro příspěvky do 25 tisíc

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDo června bude letos Rada Olomouckého kraje rozhodovat o poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tisíc korun. Předpokládají to nová pravidla schválená ve čtvrtek 15. ledna krajskou radou. Na příspěvky je v letošním roce v rozpočtu vyčleněna částka 3,7 miliónu korun. Radní je rozdělují fyzickým i právnickým osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

Patří k nim například organizace působící ve vědě a vzdělávání, kultuře, sportu, zdravotnictví, sociálních službách, životním prostředí, turistickém ruchu a oblasti práce s mládeží. Novinkou v letošním roce je vyčlenění akcí, pořádaných jednotkami sdružení dobrovolných hasičů. Pro ty Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo samostatně částku 2 miliony korun.

celý článek

   

Hájíte veřejný zájem ve své obci? Pomůžou vám Rychlé granty

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

via-logoVadí vám nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky? Čachry s územním plánem? Pustošivé novostavby ve vašem okolí? Nezájem zastupitelů a pasivita sousedů? Ubývající zeleň, špatný vzduch nebo nadměrný hluk? Hájíte veřejný zájem, ale chybí vám prostředky? Program Nadace VIA Města z jiného těsta pro vás má Rychlé granty. Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

V roce 2015 rozdělí 750 000 korun. Granty jsou určeny na krátkodobé projekty (maximálně 6 měsíců), získat můžete až 30 000 korun. Uzávěrka programu je jednou měsíčně až do vyčerpání prostředků pro tento rok, a připadá vždy na čtvrtek po zkoušce sirén. První uzávěrka je ve čtvrtek 5. února.

Více informací včetně formuláře žádosti a textu vyhlášení najdete na stránce Rychlých grantů. Aktuální informace o programu Města z jiného těsta sledujte na této facebookové stránce.

   

Kraj hledá návhy na ocenění za práci se zdravotně postiženými

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 15. ledna 2015.

Read moreJiž podesáté bude v Olomouckém kraji udělena Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením jako jeden z výstupů Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Cenu uděluje hejtman po projednání Pracovní skupinou k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

celý článek

   

Strana 1 z 168