Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Vybrané neziskovky jsou nyní osvobozeny od soudních poplatků za zápis do rejstříku

clanok foto 253Dne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona o soudních poplatcích se od 29. 12. 2014 spolky včetně pobočných spolků, a dále ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti osvobozují od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku.

Tedy vyjmenované NNO neplatí soudní poplatek za změnu zapsaného údaje, ani za zápis nového a výmaz zapsaného údaje ve veřejném rejstříku. To je výrazné zlepšení, obzvláště v organizacích s velkým množstvím pobočných spolků, kde již netrpělivě čekají na možnost podání do rejstříku a kde tomu byl doposud poplatek překážkou, například u velkých dobrovolnických spolků dětí a mládeže. Zejména je tato změna žádoucí pro spolky vzniklé jako občanská sdružení před 1. 1. 2014, kterým nový občanský zákoník ukládá doplnit do tří let od jeho účinnosti (1. 1. 2014) zápis spolku a jeho pobočných spolků o ty údaje, které do rejstříku spolků nebyly dosud zapsány, neboť nebyly předmětem dřívější evidence vedené u MV ČR (např. obsazení statutárního orgánu, ručení za pobočný spolek, aj.). 

Je třeba zmínit, že zákon má časově omezenou účinnost, a to do 30. 6. 2016. Poté by se měl vrátit do dosavadního znění. Nelze však zcela vyloučit, zejm. s ohledem na zatím nejistý osud připravovaného zákona o statusu veřejné prospěšnosti, že by účinnost osvobození byla před jejím vypršením prodloužena. Celý článek si přečtěte zde...