Svátek má Květa
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Dispečerky na Olomoucku - I v našem městě máme „dispečerky“ pro řemeslníky

DIS_LOGO_01Také v našem městě a jeho širokém okolí působí už přes rok občanské sdružení Dispečerka, jejímž programem je podpora a pomoc řemeslníkům. Pomoc řemeslníkům je konkrétní a přímá. Probíhá v několika projektech, které jsou průběžně připravovány a spouštěny.

Jedním z prvních je projekt DISPEČERKA, který je základní. Každý řemeslník zapsaný do projektu má zaručenou jak prezentaci na portálu www.dispecerka.cz, tak služby dispečinku.

portál www.dispecerka.cz jako jediný u nás podporuje pouze ověřené řemeslníky – fyzické osoby s platným živnostenským oprávněním. To znamená, že zde nenarazíte na konkurenci v podobě velkých společností a zároveň je zaručeno, že se nikde na portálu nenachází lidé pracující tzv. "načerno", kteří by znehodnotili dobré jméno českého řemesla.

Každý řemeslník má zde svou vlastní vizitku, která obsahuje výčet jeho řemeslných dovedností, kompletní reference s fotografiemi a certifikáty, délku praxe, odkaz na živnostenský rejstřík, kontaktní údaje a popis činnosti, kterou řemeslník provádí.

Tímto se velmi snadno a jednoduše představí široké veřejnosti ve svém regionu. Lidé hledající toho „svého" řemeslníka si pak v klidu domova snáze vyberou.

Každý řemeslník může také využívat pomoc dispečerky, která jej informuje o poptávkách na práci a pomáhá při komunikaci se zákazníkem - zasílání smluv, dohod a formulářů (kupní smlouvy, smlouvy se zaměstnanci, vzor smlouvy o dílo aj.)

DIS_kolektivStará se o aktualizaci vizitky řemeslníka – jeho webu, vkládá nové fotografie, doplňuje texty, certifikáty. Řemeslník má možnost využít také reklamní podpory, nebo pomoci při hledání jiných řemeslníků pro spolupráci.

Součástí projektu je také zajišťování dalšího vzdělávání řemeslníků, zejména pak uplatňování nových technologií v praxi.

Dispečerka o.s. reaguje na dlouhodobý nesoulad na trhu pracovních sil mezi poptávkou a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. Napomáhá svou činností a také spoluprací s učňovským školstvím a úřady práce k uplatnění těchto absolventů na trh práce.

V současné době je také spouštěna havarijní služba.

Nejde o suplování státem poskytované služby, ale o nabídku řemeslníků pomoci klientům v přesně definovatelných situacích.Tzn.: to co deklaruje havarijní služba dispečerky, to je také předmětem požadovaného zásahu.

Takže pokud se Vám přihodila nepříjemná havárie v domácnosti, máte kde se obrátit.

U Dispečerky stále přibývá nových služeb jak pro řemeslníky, tak pro občany, můžete se dočíst zajímavosti a informace ze světa řemesel, ale také akcí a výstav pro Vaše bydlení. Můžete se zapojit do soutěží a pro děti připravujeme také drobná překvapení.

Podívejte se na www.dispecerka.cz, nebo můžete volat dispečerkám na tel.: 774 738 738