Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Novela zákona o účetnictví přinesla nové povinnosti všem neziskovkám

paragrafy4Do konce roku 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. ledna 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), která v této oblasti přináší určité změny. Musí ponovu spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí zveřejňovat účetní závěrku? A pokud ano, jak tyto dokumenty zveřejnit?

Zákon o účetnictví stanoví, že výroční zprávu musejí povinně vytvářet ty spolky, jež mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů určených v ustanovení § 20 zákona o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusejí, a nemusejí ji tedy ani zveřejňovat.

Zveřejňovat účetní závěrku naopak musejí všechny spolky, protože nově tuto povinnost mají všechny právnické osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ustanovení § 21a zákona o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit. Zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, nebo jinak označené shromáždění všech členů). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení dávají spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za předcházející účetní období. Pro doplnění závěrky za účetní období, které započalo v roce 2014, je stanovena lhůta do 31. 3. 2016, a pro rok 2015 platí lhůta do 30. listopadu 2017.

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat, a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy. Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka není listina, která by dokládala návrh na zápis, změnu či výmaz některého údaje zapsaného ve veřejném rejstříku, je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

S využitím textu na Neziskovky.cz