Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nadace rozvoje občanské společnosti připravila akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program Management

NROS logoNadace rozvoje občanské společnosti Vás zve na akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program Management, který se bude konat v období od 21. 8. 2017 do 18.12. 2017 v pražských prostorách NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Kurz je pořádán za finanční podpory Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s. Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je určen zejména vedoucím pracovníkům NNO.

Podmínkou pro jeho absolvování je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Jednotlivé semináře kurzu budou probíhat v rámci těchto vzdělávacích modulů:

·         Strategický rozvoj organizace

·         Právní minimum

·         Finanční řízení organizace

·         Vícezdrojové financování organizace a příprava projektů

·         PR, marketing a fundraising organizace 

Konkrétní témata seminářů, jejich zařazení do vzdělávacích modů a jména lektorů u jednotlivých seminářů naleznete zde.

Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od  9.00), přičemž celková časová dotace cyklu je 120 hodin v období od 21.8. do 18.12.2017.

Díky finanční podpoře Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s je cena vzdělávacího programu snížena na 5 000,- Kč. Cena je splatná nejpozději do 10. 7. na bankovní účet: 7273642 / 0800, VS E949, do poznámky uveďte název organizace. Pokud nebude platba provedena dle uvedených dispozic, nebude na přihlášku brán zřetel.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.