Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. pořádá akreditovaný vzdělávací program „Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením“

Oblastní unie neslyšícíchOblastní unie neslyšících Olomouc z.s. pořádá akreditovaný vzdělávací program „Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením“ (číslo akreditace: MPSV - 2014/1458-PC/SP). Seminář se bude konat ve dvou termínech, a to 18. října 2017 a 8. listopadu vždy od 8 do 15 hodin v prostorách Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc. Účastnící obdrží výukové materiály a osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Program školení má 8 vyučovacích hodin, během nichž se seznámíte:

- s problematikou sluchového postižení a komunikačními systémy

- s komunikací prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka

- se zásadami komunikace s osobou se sluchovým postižením bez tlumočníka

- s vybranými základními znaky znakového jazyka neslyšících

- s typickými a modelovými situacemi.

Uzávěrky přihlášek: 13. 10. (pro kurz 18. 10.) a 3. 11. (pro kurz 8. 11.) Cena semináře: 600 Kč, platba na č. účtu: 27-418 11 60 297/0100  VS: 77777. Přihlašujte se ZDE. Program se uskuteční při minimálním počtu 6 účastníků. Účastnící mohou využít kavárnu v přízemí budovy OUN.