Svátek má Ondřej
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Sdělení pro naše nečlenské organizace: ukončení zasílání informací ke 30. 6., nabídka členství

Logo UNO barevne 1Vážení zástupci nečlenských organizací naší Unie, doposud jsme vám průběžně zasílali různé informace a nabídky relevantní pro vaši činnost bez ohledu na to, že vaše organizace nebyla členem naší Unie. S ohledem na nově koncipovanou politiku ochrany osobních údajů vyjádřenou mj. nařízením EU "GDPR" jsme se ale rozhodli tuto dosavadní praxi ukončit. Od 1. července 2018 již nebudeme na kontakty na nečlenské organizace, které jsme shromáždili za předchozí léta své činnosti a poskytování služeb neziskovému sektoru v našem regionu, náš informační servis nezasílat a e-mailové kontakty na vás ani jinak nepoužívat. 

S tím je spojen i výmaz vašich kontaktů z databáze neziskového sektoru vedené na našem webu www.uno-ok.cz. Důvodem je to, že nejsme schopni garantovat aktuálnost a hodnověrnost tam uvedených údajů, což by opět bylo v rozporu s požadavky, které na správu údajů klade GDPR.

Pokud ale chcete, aby vaše organizace i nadále dostávala náš informační servis (inspirace pro vaši činnost, výměna zkušeností, grantové zdroje, právní a ekonomické poradenství) a mohla své aktivity propagovat na našem webu, nabízíme Vám členství v naší Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Členský příspěvěk je 100 Kč/kalendářní rok bez ohledu na velikost organizace. Členství vám umožní aktivně se podílet na podobě neziskového sektoru v kraji a jeho vztazích s jinými klíčovými hráči Olomouckého kraje, prosazování vašich zájmů, čerpání informací a možnost navazování partnerství pro vaše projekty. Pro zájemce slouží přihláška, kterou stačí zaslat vyplněnou e-mailem, a prosíme o Vaši reakci nejlépe do 30. 6. 2018. 

Pokud jste se doposud o možnostech, které nabízíme, nepřemýšleli, můžete se s nimi blíže seznámit na našem webu.

Rádi uvítáme vaši organizaci v naší Unii, která je tu proto, aby všestranně podporovala NNO z Olomouckého kraje a vytvářela trvalý prostor pro komunikaci mezi NNO a mluvila za neziskovky s představiteli ostatních sektorů společnosti.