Svátek má Miloš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Staňte se rodinou v klidu se Snoezelenem Olomouc

SnoezelenKaždý z nastávajících rodičů má přesnou představu o tom, jak bude své děti vychovávat, jak k nim bude přistupovat, jak budou s partnerem tvořit úžasný rodičovský pár, jak se celý rodinný život ponese ve znamení porozumění, klidu a pohody. A mnohým z nás až teprve s příchodem tolik očekávaného nového človíčka v rodině dojde, že ne vše jde tak hladce, jak bychom si přáli. Že jiné informace o jednotlivých oblastech souvisejících s rodičovstvím dostáváme od svých rodičů, jiné od kamarádů, jiné od pediatrů a jiné si někde přečteme. A další problematické okamžiky mohou rodinu potkat ve chvíli, kdy se musí vyrovnat s novou situací, se kterou vůbec nepočítala a na kterou tím pádem ani není připravena. A pro všechny ty, kteří se přes všechny životní zádrhele chtějí dostat co nejsnadněji, připravil z. s. Povzbuzení nový projekt Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018.

Aktivity tohoto projektu se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky.

Projekt Rodina v klidu je ojedinělý svým rozsahem, komplexností aktivit a obsažených informací. Při jeho realizaci vycházíme ze zkušeností, které jsme získali v minulých letech a zařazujeme do něj aktivity, o které byl mezi rodiči velký zájem nebo o které nás sami žádali, abychom je uskutečnili. Zaměřuje se především na prevenci. Ukazuje se totiž, že je potřeba věnovat pozornost nejen rodinám nefunkčním, ale zaměřit se také na podporu rodin funkčních, které zajišťují všestranné potřeby pro správný rozvoj dítěte, říká Mgr. Jana Málková, předsedkyně spolku Povzbuzení z. s., a svou myšlenku rozvádí dál. „Rodiče starající se především o malé děti jsou v anonymitě města i dnešní vesnice izolováni a v nastalých krizových situacích se velmi těžko orientují. A právě díky našemu projektu chceme, aby se rodiče získali podporu a mohli snáze zdolávat rodičovské a partnerské mety. A pokud je to možné, pak ještě lépe – naučit se předcházet vzniku problémů.”

Aktivit pro splnění tohoto, v dnešní době nelehkého, úkolu je připraveno opravdu nepřeberné množství. Velmi atraktivními byly pro rodiče již v minulých projektech přednášky s psycholožkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou, na které je možné se tedy těšit i nyní. Aktuálně jsou zařazena témata, po kterých rodiče volali již v minulosti, tedy Mezigenerační konflikty, Co kluci potřebují, Vývojové mezníky ve výchově dětí (vstup do MŠ a ZŠ), Hranice ve výchově, Jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti.... Tuto aktivitu pak vhodně doplňují individuální konzultace s psycholožkou nad tématy, která se objevují při přednáškách a která není vhodné řešit skupinově. V rámci projektu proběhnou rovněž individuální konzultace a beseda s mediátorkou určené pro rodiny procházející krizí v manželství nebo partnerství. Velký zájem je i o svépomocné skupiny pro rodiče, kde mohou dále sdílet svoje každodenní zkušenosti s životem na rodičovské dovolené. Nově zařazenou aktivitou projektu, o kterou projevili účastníci zájem v minulých ročnících, je program pro děti s poruchou pozornosti. Program je určen pro děti mladšího školního věku, které mají problémy s pozorností, soustředěním, hyperaktivitou či úzkostmi. Obsah lekcí je zaměřen na porozumění svým emocím a zvládání stresu. Dalšími aktivitami projektu jsou svépomocné skupiny rodin se specifickými potřebami (neúplné rodiny, rodiny se třemi a více dětmi, péče o dítě s postižením, náhradní rodiny…), besedy s porodní asistentkou, workshopy s logopedkou, besedy s psychologem zaměřené na rodičovské kompetence, rovnost žen a mužů či podporu otců a otcovství, ...

Aktivity projektu „Rodina v klidu 2018 - Snoezelen Olomouc“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV částkou 326621,- Kč, z Dotačního programu pro sociální oblast 2018 a dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit Olomouckého kraje částkou 105 000,- Kč a z dotace Statutárního města Olomouc částkou 60 000,- Kč.

Projektu se mohou zúčastnit nastávající rodiče, rodiny s dětmi (včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, pěstouni), matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, rodiny v krizi, děti a senioři. Velkou výhodou je zajištění placeného hlídání dětí během programu pro rodiče.

Zájemci o jednotlivé aktivity se mohou přihlásit na tel.: 734 549 248 nebo na e-mailu info@povzbuzení.cz.

Aktuální informace o programu centra Snoezelen Olomouc naleznete na facebooku nebo na webových stránkách www.povzbuzení.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Muzikantová, DiS., tel.: 777 886 817, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript