Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Senioři i maminky s dětmi. Z klubu pro seniory se stává komunitní centrum

klub-senioru-nove-sady-101Statutární město Olomouc srdečně zve na slavnostní otevření komunitního centra „Klub volnočasových aktivit PEŠEK“. Klub se nachází v přízemních prostorách Domu s pečovatelskou službou statutárního města Olomouce na ulici Peškova 1. Slavnostní otevření za účasti náměstka primátora, RNDr. Ladislava Šnevajse, se uskuteční v pondělí 17. září. V 8.45 je zahájí svým vystoupením děti z Fakultní základní školy dr. Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21. Po celý den je připraven bohatý doprovodný program, vstup je po celý den zdarma.

Zřízení Komunitního centra je jednou z aktivit rodinné politiky města Olomouce. Komunitní centrum by mělo být místem, kde by měli důvod k setkání lidé z různých spolků a s různými zájmy, což by mělo přinést oživení nepříliš dobře řešeného sídliště. Komunitní centrum se totiž nachází na jednom z největších sídlišť v Olomouci, kde žije značné množství rodin s dětmi a kde prostor pro jejich společné vyžití chybí.

olomouc pro rodinuDíky dvojímu vítězství v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a s tím spojené 2 mil. neinvestiční dotaci se podařilo komunitní centrum vybavit nábytkem, včetně dětského, přebalovacím pultem, výpočetní technikou včetně ozvučení, čímž se prostor stává zajímavým i pro pořádání různých přednášek a besed.

Na komunitní centrum Klub volnočasových aktivit PEŠEK upozorňuje nový informační totem umístěný před vstupem do budovy a orientaci v budově usnadňuje nový informační a orientační systém. Cílem do budoucna je v komunitním centru zajistit pravidelný program. Program by měl být především pestrý a různorodý, aby si mohl vybrat opravdu každý. Aktuální program bude vždy zveřejněn minimálně na vývěsce informačního totemu před vstupem do budovy a na webech prorodinu.olomouc.eu a proseniory.olomouc.eu. Časem bude mít komunitní centrum i své vlastní webové stránky, které budou obsahovat veškeré informace.