Svátek má Leoš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

V OLOMOUCKÉM KRAJI ZAČÍNÁ osmý ROČNÍK OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ KŘESADLem

Dobrovolníci ocenění Křesadlem v roce 2017Letos se v Olomouckém kraji koná již osmý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2018. Jak zní motto akce, jedná se o "cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci." Nominaci kandidátů k ocenění provádí široká veřejnost, a to v sedmi kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotní oblast; ekologické aktivity; spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči.

Víte-li o někom, jehož dobrovolnická činnost by si zasloužila ocenění v některé ze jmenovaných oblastí, neváhejte navštívit webové stránky ​www.kresadlo-ok.cz​, kde je ke stažení nominační formulář s bližšími informacemi.

Nominace mohou být zasílány do 31. října 2018. Nezávislá komise v listopadu rozhodne o osmi oceněných. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2018 proběhne během vánočního koncertu kapely Spirituál Kvintet v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Organizací ceny Křesadlo 2018 v Olomouckém kraji byla pověřena společnost Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a Hestia – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú. Hlavním partnerem akce je Olomoucký kraj.

Zdroj: Maltézská pomoc, o. p. s.