Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na seminář pro pomáhající profese: Autogenní trénink - základní stupeň

logo oushiInstitut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci zve pracovníky z pomáhajících profesí na seminář Autogenní trénink - základní stupeňkterý se uskuteční v rámci tříletého vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání nesoucího název Psychosomatika, biopsychosociální přístup k poruchám zdraví, který je realizován pod Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Lektorem bude prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. a seminář proběhne v termínu 15. - 16. 3. 2019. Pracovníci z členských organizací UNO OK mají 20 % slevu na účastnickém poplatku.

Seminář, akreditovaný MPSV, je zaměřen na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a má několik výukových úrovní. Účastníci se seznámí s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody. Zjistí, jaké byly provedeny studie působení metody (na psychologické, neurobiologické a fyziologické úrovni) a její efektivitu při poruchách zdraví. Získají informace, jaké indikace a kontraindikace jsou u AT a jaké jsou možnosti jeho preventivního použití u rizikových skupin a zdravých jedinců za účelem zvýšení kvality jejich života (speciálně pro využití v pomáhajících profesích). Nejdelší část semináře bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých kroků a jejich sdílení ve skupině.

Bližší informace a přihlášky na Portále celoživotního vzdělávání UPOL