Svátek má Drahoslav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Onko klub Slunečnice Olomouc a Český den proti rakovině 2019

Darja Lešanovská i letos obešla s kytičkami chatovou osadu v HlubočkáchDo sbírky Kytičkového dne, jak byla sbírka lyricky nazvána Ligou proti rakovině v době vzniku v roce 1997, resp. Českého dne proti rakovině, se náš Onko klub Slunečnice zapojuje pravidelně od roku 2002. Založen byl totiž v létě předchozího roku. Účast na sbírce je nejvýznamnější naší akcí v zimních a jarních měsících každého roku. Nejinak tomu bylo i letos. Pro nás, členky Onko klubu Olomouc, je ctí se každoročně podílet na získávání prostředků na projekty Ligy proti rakovině prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Vždyť všechny jsme se osobně setkaly s nádorovým onemocněním. Výtěžek z letošní sbírky půjde dle rozhodnutí Ligy proti rakovině mj. na odstraňování nejrozšířenější příčiny nádorového plicního onemocnění, tj. závislosti na nikotinu, ale jako každoročně i na podporu onkologického výzkumu, prevenční nádorové programy, vybavení onkologických pracovišť atd. Vždyť např. realizace výsledků výzkumu jsou předpokladem nejen úspěšné léčby nádorových onemocnění ale i prevence jejich vzniku.

 

Odpovědnost za organizaci sbírky v našem klubu převzala nová místopředsedkyně Boženka Filipová. Ochotně jí pomáhala Miluška Strejčková, která za tuto činnost zodpovídala pět předchozích let.

Příprava byla zahájena již na únorové členské schůzi. Byly jsme informovány o termínu i zaměření letošní sbírky. Každá z nás si v únoru resp. ještě v březnu stanovila počet kytiček, který předpokládala, že prodá resp. zajistí jejich prodej. Poté jsme domlouvaly součinnost s bývalými pracovišti, školami, školkami atd., kontaktovaly příbuzné, přátele, známé.

Na základě výzvy výboru řada z nás zaslala dárcovskou SMS a obdržela poděkování s e-kytičkou.

Český den proti rakovině se uskutečnil 15. května. Přestože počasí letos nepřálo, naše členky i jejich pomocnice bylo možné potkat nejen v Olomouci ale i dalších místech jako ve Šternberku, Litovli, Věrovanech, Tovačově, Bystrovanech, Hlubočkách či Grygově. A chybějící svit slunce nahradily žluté kvítky měsíčku na oblečení, kabelkách, batůžcích apod. žen, mužů i dětí. Zasloužil se o to nejen náš Onko klub, ale např. i další olomoucké pacientské organizace, které jsou kolektivními členy Ligy proti rakovině.

Jarmilka Čepičková a Alenka Kostelecká prodávaly kytičky ve Šternberku mj. i u nově zrekonstruované kapličky na křižovatce ulic Uničovská a VěžníProdaly jsme všech 3875 kytiček a na účet Ligy proti rakovině odeslaly 85304 Kč. Největší zásluhu na výsledku mají tradičně Miluška Šebestová s 500, Darja Lešanovská se 350, Liduška Kleislová s 301, Jaruška Hegerová s 250 a Anička Glauderová s 200 prodanými kytičkami. Úspěšně si vedly i Boženka Filipová, Naděnka Krönerová, Olinka Císařová, Miluška Strejčková, Jarmilka Čepičková, Maruška Nezhybová, Milada Künstlerová, Maruška Smolková a Lenka Neoralová, které prodaly od 100 do 125 kytiček. Rovněž tradičně se podařila součinnost s vedením ZŠ v  Hněvotíně, s olomouckými mateřskými školami Wolkerova a Čapka Choda, s Domovem pro seniory v Tovačově i s Domovem pro seniory Kokory, studentkami Gymnázia Olomouc – Hejčín. Naše členky navštívily s kytičkami i pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc, zdravotní střediska, obchodní centra, olomoucké hlavní nádraží, kurzy Univerzity třetího věku,…

Oceňujeme spolupráci s pobočkou České pošty na Horním náměstí, která bez problémů zajistila převzetí námi vybraných prostředků z prodeje kytiček a jejich zaslání na účet Ligy proti rakovině.

Jmenovaným i nejmenovaným členkám našeho klubu, spolupracovníkům i partnerům patří dík za prodej kytiček, Božence Filipové a Milušce Strejčkové i za vzornou organizaci. Odměnou všem je určitě dobrý pocit z podílu na naplňování cílů 23. ročníku celonárodní veřejné sbírky Českého dne proti rakovině.

Věra Kratochvílová, Onko klub Slunečnice Olomouc, 26. 5. 2019