Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Neziskovky budou na celostátní konferenci diskutovat o selhávání státu

69034737 2453945971330591 6642386207114264576 nAsociace nestátních neziskových organizací ČR, která je střechou českého neziskového sektoru, připravuje na středu 6. listopadu 2019 v Praze jedenáctý ročník celostátní všeoborové konference nevládních organizací. Mottem konference je Selhávání státu. "Rozhodli jsme se věnovat naši 11. Všeoborovou konferenci tématu selhávání státu v oblastech, které mají přímý dopad na život obyčejných lidí. Začínáme ve středu 6. listopadu na Staroměstské radnici!" zve za pořádající Asociaci Martina Berdychová.

Co vedlo pořadatele k tomu, že za název konference nezní ani trochu pozitivně? Dle nich to jsou následující výsledky současné vlády Andreje Babiše: Kolaps mnoha sociálních služeb v ČR, pokud nedojde k jejich rychlému dofinancování. Prohlubování konfliktů mezi politickými stranami a hrozba pádu vlády. Riziko historicky prvního obvinění premiéra z nelegálního čerpání dotací ESIF. Ztráta silných vyjednávacích pozic v Evropské unii. Rostoucí napětí ve společnosti a občanská nespokojenost navzdory 30. výročí Sametové revoluce.

ANNO logo1"Vidíme selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby. ANNO ČR chce poukázat na neuspokojivé výsledky současné vlády v oblastech, které pociťují přímo občané. Stejně jak zdůraznit význam veřejných služeb a spolkové činnosti pro jejich každodenní život. Do jednotlivých bloků konference pozveme vystupující, kterým vadí neochota vlády k potřebným reformám a minimalizace deklarovaných principů participace a partnerství," vysvětluje předsedkyně Martina Berdychová.

Program konference včetně času a náplně jednotlivých bloků bude zanedlouho zveřejněn a v případě změny včas aktualizován.