Svátek má Dorota
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na 6. ročník konference Naše příroda

logo-opsdv2w6h1uwwskaabotdamzrzgkwdu7sj7z952dlqVážené dámy, vážení pánové, srdečně Vás zveme do Olomouce na již 6. ročník konference Naše příroda, kterou připravujeme na 24. listopadu 2020. Tématem letošního ročníku jsou Louky, pastviny a trávníky. Předběžný program a více informací naleznete na www.konferencepriroda.cz.

Oficiálně se tomu říká trvalé travní porosty. Čímž rozhodně není řečeno, že by tam měla růst jen tráva. Naopak čím více jiných druhů rostlin se v nich nalézá, tím jsou ochránci přírody i spousty živočichů nadšenější. I zde platí to, o čem se na konferencích Naší přírody bavíme takřka každoročně – není louka jako louka, není pastvina jako pastvina a není trávník jako trávník. Pastva může být vhodným nástrojem ochranářského managementu, ale také naprosto devastujícím způsobem hospodaření. Rozdíl mezi květnatou loukou a „plantáží na trávu“ pozná každý laik.

Lze sladit požadavky ochrany biodiverzity a zemědělské hospodaření? A jak uchovat spousty cenných nelesních ploch, na nichž se dnes hospodařit nevyplatí? Lze vrátit louky tam, kde v minulosti zmizely, ať již proto, že byly rozorány, nebo beznadějně zarostly hustým křovím? Specifickým případem, v posledních letech se s postupující klimatickou změnou dostávajícím stále více do hledáčku odborníků i veřejnosti, jsou pak městské trávníky. Mohou být tím, co zpříjemňuje klima měst v horkých létech, mohou být oázami biodiverzity mezi domy, ale...

O tom všem bychom chtěli mluvit na letošní konferenci Naší přírody. Přijďte si poslechnout, potkat se se zajímavými lidmi, přispějte svými zkušenostmi a postřehy.