Svátek má Květa
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

P-centrum nabídne stres online. Zpřístupní záznam benefiční přednášky Františka Koukolíka

fotoTZ Pcentrum nabidne stres onlinePříští týden si připomeneme nejen výročí sametové revoluce, ale také benefiční přednášku renomovaného českého neuropatologa Františka Koukolíka na podporu Rodinného centra U Mloka. Ta se uskutečnila v září na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právě její záznam veřejnosti v exkluzivním promítání nabídne P-centrum na svém facebookovém účtu.

„Pro zájemce, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit benefiční přednášky O stresu, jsme připravili promítání jejího záznamu přes facebookový účet P-centra. Ke zhlédnutí jsou zváni všichni mající zájem o problematiku stresu, která je v těchto dnech velmi aktuální,“ uvádí ředitelka P-centra Dagmar Krutilová k promítání. To je naplánováno na čtvrtek 19. listopadu od páté hodiny večerní. Přednáška bude ke zhlédnutí bezplatně. Zájemci, kteří budou chtít podpořit činnost Rodinného centra U Mloka, mohou zaslat dobrovolný příspěvek na sbírkový účet 2208888220/0300.

„Peníze ze sbírky plánujeme využít na dovybavení pracoviště v oblasti pedagogického poradenství, kde se potýkáme s častějšími potřebami rodičů pracovat s jejich dětmi už
v předškolním věku. Přibývá dětí s odkladem školní docházky, které mají poruchy soustředění, pozornosti a potřebují rozvíjet své pracovní tempo. Rodiče potřebují více edukovat v tom, jak se efektivně s dětmi učit,“ uvádí vedoucí Rodinného centra U Mloka Stanislav Kocourek. Získané prostředky budou dále využity na rozšíření nabídky tzv. následné podpůrné péče pro děti z rodin, ve kterých dochází k rozchodu nebo rozvodu rodičů. „Tyto děti potřebují zvýšenou podporu při zpracování svých emocí spojených s touto pro ně traumatizující událostí a podporu pro budoucí fungování a zvládání situací, které na ně mohou klást zvýšené nároky,“ dodává Stanislav Kocourek.

Dlouhodobým posláním Rodinného centra U Mloka je cílená a aktivní podpora rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nedokážou ji řešit vlastními silami. Skrze sociální poradenství a odborné programy tak pracovníci centra podporují rodinu v tom, aby byla schopna tuto nepříznivou situaci řešit sama. Rodinám je bezplatně poskytována pomoc ve výchově a vzdělávání či rodinné mediace.