Svátek má Viola
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Kraj schválil pravidla pro příspěvky do 25 tisíc

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDo června bude letos Rada Olomouckého kraje rozhodovat o poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tisíc korun. Předpokládají to nová pravidla schválená ve čtvrtek 15. ledna krajskou radou. Na příspěvky je v letošním roce v rozpočtu vyčleněna částka 3,7 miliónu korun. Radní je rozdělují fyzickým i právnickým osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

Patří k nim například organizace působící ve vědě a vzdělávání, kultuře, sportu, zdravotnictví, sociálních službách, životním prostředí, turistickém ruchu a oblasti práce s mládeží. Novinkou v letošním roce je vyčlenění akcí, pořádaných jednotkami sdružení dobrovolných hasičů. Pro ty Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo samostatně částku 2 miliony korun.

celý článek

 

Hájíte veřejný zájem ve své obci? Pomůžou vám Rychlé granty

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

via-logoVadí vám nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky? Čachry s územním plánem? Pustošivé novostavby ve vašem okolí? Nezájem zastupitelů a pasivita sousedů? Ubývající zeleň, špatný vzduch nebo nadměrný hluk? Hájíte veřejný zájem, ale chybí vám prostředky? Program Nadace VIA Města z jiného těsta pro vás má Rychlé granty. Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

V roce 2015 rozdělí 750 000 korun. Granty jsou určeny na krátkodobé projekty (maximálně 6 měsíců), získat můžete až 30 000 korun. Uzávěrka programu je jednou měsíčně až do vyčerpání prostředků pro tento rok, a připadá vždy na čtvrtek po zkoušce sirén. První uzávěrka je ve čtvrtek 5. února.

Více informací včetně formuláře žádosti a textu vyhlášení najdete na stránce Rychlých grantů. Aktuální informace o programu Města z jiného těsta sledujte na této facebookové stránce.

   

Dotace z programu LEADER pomohou v regionu rozvoji turistického ruchu a zemědělství

Autor: Redakce UNO. Pátek 31. srpna 2012.

Read moreVíce než dva a půl milionu korun rozdělí na podzim tohoto roku mezi žadatele na svém území Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka. V rámci dotačního programu Leader mohou zájemci žádat o dotace  v třech oblastech podpory – rozvoj cestovního ruchu, modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Uzávěrka pro příjem žádostí je 27. září 2012.

celý článek

   

Neziskovky pozor! Hlaste se o 35 milionů: rozhoduje kvalita

Autor: Redakce UNO. Pátek 27. července 2012.

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat Nadaci Partnerství o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše jednoho grantu je přes 4,5 milionů korun, nadace rozdělí celkem až 35 milionů korun. Uzávěrka podávání žádostí o grant je 2. října 2012. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce, konkrétně ze 3. výzvy Blokového grantu.

celý článek

   

3. Výzva Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Autor: Redakce UNO. Pondělí 16. července 2012.

Read moreZprostředkovatel Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace Nadace Partnerství vyhlásil dne 10. 7. 2012 již 3. výzvu k předkládání žádostí o grant. Stejně jako v předcházejících dvou výzvách jsou vhodnými příjemci grantu nestátní neziskové organizace Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje působící v oblasti poskytování sociálních služeb nebo zabývající se problematikou životního prostředí.

celý článek

   

Strana 8 z 10