Svátek má Alžběta
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.
Předsednictvo UNO
Jméno Pozice
Ing. Marek Podlaha předseda UNO OK, sekce Prostějovská
Mgr. Marcela Vystrčilová místopředsedkyně, sekretariát UNO OK, sekce HASIČSKÁ
JUDr. Hynek Pečinka místopředseda, sekce DOBROVOLNICKÁ
Ing. Jiří Rudolf člen předsednictva, sekce OLOMOUCKÁ
Mgr. Hana Kroupová členka předsednictva, sekce PRO RODINU
Mgr. Milan Langer člen předsednictva, sekce SOCIÁLNÍ
PaedDr. Eva Kráčmarová členka předsednictva
David Křížan člen předsednictva